Φωλιές για τα κιρκινέζια

Εικόνα 002 Εικόνα 004Τοποθετήθηκαν στο σχολείο μας φωλιές για τα κιρκινέζια από τον Φορέα Διαχείρισης Κοτυχίου – Στροφιλιάς.  Το κιρκινέζι είναι ένα είδος γερακιού που απαντάται στον ελλαδικό χώρο. Είναι μεταναστευτικό είδος.  Είναι χαρακτηριστικό ότι, με εξαίρεση κάποιες περιοχές στην Αφρική (Τυνησία, Αίγυπτο, Μαρόκο), και κάποιους θύλακες στην Ισπανία, όπου απαντάται καθ” όλη τη διάρκεια του έτους, σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές, είναι είτε καλοκαιρινός, είτε χειμερινός επισκέπτης. Στην Ελλάδα έρχεται το καλοκαίρι για αναπαραγωγή. Περιμένουμε λοιπόν, τα κιρκινέζια να έρθουν να φωλιάσουν στις φωλιές του σχολείου μας.